Câștigători ai concursului / promoției actual(e)

Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și prelucrarea datelor personale și libera circulație a acestora și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul general privind protecția datelor", vă informăm că:

1. Administratorul datelor dumneavoastră personale este:
Maspex Romania S.R.L.
| RO 3451510 | J 29/1275/2005
Str. Ștefan cel Mare nr. 38-40, Vălenii de Munte, județul Prahova, Romania
Tel.: 0244.283.344; 021.667.42.16; fax: 0244.282.366
|| www.maspex.ro || privacy@maspex.ro

2. Puteți contacta Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor din cadrul companiei noastre în mod direct, la adresa de e-mail: privacy@maspex.ro, în scris, la adresa indicată mai sus, sau telefonic, la unul din numerele de telefon menționate.

3. Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopul desemnării și înmânării premiilor câștigate.

4. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale îl reprezintă articolul 6, alineatul 1), litera a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor.

5. Datele dumneavoastră personale vor fi oferite organizatorului concursului/promoției și companiei de curierat responsabilă de livrarea premiilor, în scopul finalizării prezentului concurs.

6. Datele dumneavoastră personale nu vor fi furnizate unei țări terțe din afara Spațiului Economic European.

7. Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru o perioadă de 30 de zile după terminarea prezentului concurs, după care vor fi șterse, atât din bazele noastre de date, cât și din bazele de date ale împuterniciților noștri, menționați la punctul 5 de mai sus.

8. Vă furnizați datele personale în mod voluntar, însă, în cazul în care nu le oferiți, nu există posibilitatea de a primi premiul câștigat.

9. Datele dumneavoastră personale nu fac obiectul unui proces de luare a deciziilor automate, incluzând profilarea.

10. Aveți dreptul de acces la datele dumneavoastră personale, să revizuiți conținutul acestora, să le corectați, să le ștergeți, să limitați prelucrarea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării precum și dreptul de a cere un transfer de date. Puteți trimite o cerere de executare a drepturilor de mai sus la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail a Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor, menționată la punctul 2 de mai sus.

11. Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără niciun impact asupra conformității legale a prelucrării care a avut loc sub consimțământul dumneavoastră înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul, trimițând o cerere la adresa de corespondență sau adresa de e-mail a Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor, așa cum este specificat la punctul 2 de mai sus.

12. Aveți dreptul să depuneți o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

13. În cazul participanților care nu au împlinit vârsta de 16 ani la data începerii concursului, datele de contact furnizate, necesare livrării premiului, trebuie să aparțină titularului răspunderii părintești (părinte / tutore legal).